LEDER

LEDER

Kontakt


Skriv en mail direkte til mig her >

eller benyt kontaktformularen nedenfor, og jeg vender tilbage hurtigst muligt.

 
 
 
 

Mange bolde i luften - mange mål at nå - mange hensyn at tage

Det kan af og til være vanskeligt at finde sine ben i lederrollen. Man kan miste sine mål og visioner af syne og opleve sig reduceret til Den evige brandslukker.

Man kan mærke krydspresset mellem kravene udefra og ovenfra og behovene nedefra på en måde, så man næsten mister sin handlekraft - og savner overblik og redskaber.

Man kan komme i tvivl, om det er alle timerne værd og glemme, hvorfor lederjobbet engang var så tiltrækkende. Og nogle gange går det meget godt - man vil bare gerne gøre det lidt bedre.


Styrk din professionalisme og dit ståsted som leder

Jeg tilbyder ledelsessupervision og sparring på konkrete såvel som fagpersonlige problemstillinger.

Min hjemmebane er det personlige lederskab eller leadership, som det benævnes i den engelsksprogede faglitteratur og jeg arbejder både med individuel supervision, supervision af ledelsesteam og ledergruppe-supervision, hvor gruppen er sammensat af ledere forskellige steder fra.


Giv samarbejdet til en energiindsprøjtning

Er samarbejdet præget af uro og konflikter?

Er dine medarbejdere frustrerede og bruger I for meget energi på tidskrævende diskussioner om opgaveløsning og rollefordeling? Har I mistet det fælles fokus på opgaven?

 

Jeg hjælper jer med at skabe klarhed og fælles fokus i samarbejdet ved blandt andet at skabe forståelse for, hvad det er for mekanismer og underlæggende uklarheder, der er i spil - og ved, sammen med jer, at genfinde glemte veje og etablere nye veje til et tilfredsstillende samarbejde. Kontakt mig for et uforpligtende formøde, så finder vi en form, der passer til jer og de udfordringer, I står i.


Lederudviklingsforløb

Som leder står man hver dag over for en mængde store og små beslutninger, der skal tages, konkrete problemer, der skal løses, samtaler, der skal tages, mål og rammer, der skal sættes. Det er netop det, der gør lederjobbet spændende.

Min erfaring er, at lederudviklingsforløb, der tager udgangspunkt i deltagernes aktuelle situation; de udfordringer, de her-og-nu står overfor og de temaer, de er optagede af, virkelig kan tilføre den enkelte leder energi og overskud og medvirke til at skabe et solidt ståsted såvel som en vifte af forståelsesrammer og handlemuligheder.

 

Jeg samarbejder med Ulrik Lange konsulentfirmaet Cubion om udbydelse af lederudviklingsforløb.En tidligere deltager siger:

"Et fantastisk kursus som tager fat på en meget væsentlig del af min hverdag, en blind vinkel, som jeg vidste eksisterede, men jeg anede ikke den var så stor og spændende. Er taknemmelig for, at jeg tog mig tid til at stå af hverdagens ræs og fik mig fordybet i ledelsesfeltet - som dog stadigt er svært og kompliceret. Men har fået øjnene op for, at ledelse er svært og tidskrævende og det bliver det ved med at være, hvis jeg skal lykkes som leder. Tusind tak for et enestående og meget intimt og personligt udviklende kursus."

Anne Zimmer


Nytorv 3, 3.tv

9000 Aalborg

Tlf. + 45 6062 2286

KOMMUNIKATION  |  LEDELSE  |  FAGPERSONLIG UDVIKLING