OM

OM ANNE ZIMMER

KOMMUNIKATION | LEDELSE | FAGPERSONLIG UDVIKLINGUDDANNELSE OG ERHVERVSMÆSSIGE ERFARINGER


 Jeg er uddannet:

Cand.phil. i Interpersonel organisationskommunikation på AAU med speciale i erkendelsesskabende kommunikation i undervisningen. Efterfølgende er jeg uddannet kommunikationstræner ved AAU, integreret psykoterapeut MPF på Vedfelt instituttet samt supervisor hos Susanne Bang (Psykoterapeutforeningen). Senest har jeg uddannet mig indenfor neuroaffektiv psykologi ved Susan Hart og Marianne Bentzen.

Jeg er certificeret til at teste i og facilitere fagpersonlig og gruppedynamisk udvikling gennem Jungiansk Typeindeks (JTI) ved Center for Ledelse.


Jeg er tilknyttet:

CDO-netværket hos Center for Dialog og Organisation ved Aalborg Universitet  samt Dansk Selskab for kommunikation i sundhedsvæsnet.


Jeg er uddannet og trænet i at analysere og skabe udvikling i


  • Det organisatoriske og ledelsesmæssige felt
  • Det interpersonelle, relationelle felt
  • Det individuelle, fagpersonlige felt


Jeg arbejder hjemmevant på alle tre niveauer – og ser dem som sammenhængende; hinandens kontekst. Jeg arbejder sjældent i det ene felt uden at tænke de andre ind.


Jeg har haft det privilegium at kunne fordybe mig i forskellige faggrupper gennem min karriere; pædagoger og lærere, medarbejdere i socialpsykiatri og demensomsorg og nye såvel som erfarne ledere. Senest har jeg som underviser og supervisor over seks år haft over 600 nyuddannede læger mellem hænderne og er dybt optaget af deres arbejde med at forvalte faglig og personlig viden og kompetencer i hensigtsmæssig kombination – og ikke mindst hvordan vi bedst muligt støtter op om denne proces.

Jeg varetager løbende kommunikationstrænings-, undervisnings- og vejledningsopgaver som ekstern lektor på Institut for Kommunikation og Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Blandt andet på Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC) og Master i læreprocesser med specialisering i Ledelse og Organistionspsykologi (LOOP).

Frem til foråret 2016 har jeg arbejdet fem år som udviklingskonsulent ved Region Nordjylland, Koncern HR, Ledelse og Kompetenceudvikling, hvor min primære beskæftigelse har været at undervise, træne og supervisere yngre læger i kommunikation, ledelse og fagpersonlig udvikling.


Forud arbejdede jeg som selvstændig underviser, supervisor og proceskonsulent i pædagogisk og socialt arbejde (2006-2011). Her var mit fokus særligt på fagpersonlig udvikling, relationsarbejde og kollegiale udviklingsrum inden for områderne socialpsykiatri, special- og socialpædagogik og demensomsorg. Områder hvor kontakten til målgruppen kan være særligt udfordrende og stiller høje krav til de professionelles faglige og fagpersonlige kompetencer.


Jeg startede mit professionelle virke med godt 10 år som seminarielærer og lektor i faget Kommunikation, Organisation og Ledelse på UCN, University College Nordjylland. Min opgaver lå primært inden for kursus- og udviklingsafdelingen blandt andet som underviser og vejleder på Diplom i ledelse. Fra august 2002 til juni 2003 havde jeg ansættelse som kandidatstipendiat på Institut for Kommunikation, AAU, på et projekt om metoder til understøttelse af fagpersonlig udvikling i kollegiale relationer. Dengang som nu var jeg særligt optaget af anerkendelse som næring til udvikling og jeg har bl.a i samarbejde med ph.d Lise Billund skrevet artiklen Stof til eftertanke – Anerkendelse som næring til udvikling i relationer i antologien: Alrø, Helle og Marianne Kristiansen (red.): Dialog og magt i organisationer, Aalborg Universitetsforlag 2004.

Anne Zimmer


Nytorv 3, 3.tv

9000 Aalborg

Tlf. + 45 6062 2286

KOMMUNIKATION  |  LEDELSE  |  FAGPERSONLIG UDVIKLING