RELATIONSARBEJDE

RELATIONSARBEJDE

Kontakt


Skriv en mail direkte til mig her >

eller benyt kontaktformularen nedenfor, og jeg vender tilbage hurtigst muligt.

 
 
 
 

Borger | Barn | Beboer | Kursist | Elev | Patient


Kontakten med de mennesker, vi arbejder med, kan under tiden være krævende.

Vi kan have svært ved at finde ind til den anden. Vi kan have svært ved at hjælpe, som vi gerne vil. Vi kan være fyldt af følelser som frustration, forvirring, sorg, vrede eller afmagt.

Eller måske er vi overvældede af medfølelse og kan ikke se klart, hvad den anden har brug for og kan magte.

 

Vi må spørge:

 • Hvad er egentlig relationsarbejde?
 • Hvad er det for kvaliteter, vi søger?
 • Hvad er i spil i relationerne?
 • Hvordan håndterer vi, når relationerne bliver for krævende, for drænende, for konfliktfyldte eller for prægede af distance eller ligegyldighed?
 • Og hvordan støtter vi op om hinanden i den proces?
 • Hvilken faglig viden trækker jeg på? Og hvor mangler jeg viden?
 • Hvilke personlige træk og kompetencer er i spil – og hvordan kvalificerer jeg mit personlige input  såvel i arbejde med målgruppen som i samarbejdet med kolleger?

Relationsarbejde trækker på vores almenmenneskelige  livskompetencer


- og netop derfor kræver det høj faglighedRelationsarbejde ligner livet

At bruge sig selv som fagperson i arbejdet med andre er på én gang utrolig givende og nogle gange næsten drænende.

Relationsarbejde ligner livet: vi trækker på os selv og vores personlige erfaringer med mellemmenneskelig kommunikation og relationer. Og måden, man som person knytter an til og forvalter sin faglighed og sig selv, er, som vi alle har erfaringer med, meget forskellig.

Det kan give udfordringer både i kontakten til målgruppen og i samarbejdet: For hvorfor bliver den urolige børnegruppe stille og samarbejdsvillige, når det er Mette, der træder ind ad døren men ikke, når Bo gør? Hvorfor reagerer Henriette så stærkt på unge Jims provokationer, når hun egentlig godt ved, at de skyldes frustration og er et udtryk for afmagt? Hvorfor bliver man som læge eller sygeplejerske vred på det søde ældre ægtepar, der henvender sig helt relevant i lægevagten for at få hjælp?

 

Kontakt, krav og betydningsfuldhed

Som professionelle relationsarbejdere ønsker vi at bibringe relationen kvaliteter som kontakt, nærvær, betydningsfuldhed, glæde og mening men også afgrænsning, krav og tilpas udfordring. Og det er ikke altid til at se hvornår, hvorfor og hvordan det lader sig gøre – for den enkelte og for fællesskabet.

Vi må som relationsarbejdere hver især og i fællesskab holde kontaktfeltet levende og bevægeligt, så det rummer netop de kvaliteter, vi søger.

 

Jeg har siden 1995 arbejdet med undervisning, udvikling og supervision af relationsarbejde i pædagogisk arbejde og socialpsykiatri og tilbyder blandt andet:

 • Undervisning med udgangspunkt i jeres aktuelle praksis
 • Facilitering af samarbejde
 • Individuel supervision
 • Gruppesupervision
 • Kollegial respons
 • Foredrag og inspirationsoplægSamarbejdspartnerne siger:

"Jeg synes, du er en ener! Et af at du oser af viden og nysgerrighed i forhold til at skaffe dig endnu mere af slagsen, noget andet er, at du hvert eneste minut sørger for at få de mennesker, du omgiver dig med, til at føle sig accepteret, set og værdsat. Du har formået at lytte til og se værdi i udsagn fra os alle. Det har jeg virkelig nydt og følt mig meget accepteret – og tryg i, og det er for mig helt klart, at du har gjort et stykke arbejde med gruppen, som vi på ingen måde selv ville have kunnet. Du har skabt en lydhørhed, der ikke var der, før du kom til.

Jeg har glædet mig til at høre og se dig arbejde, hver eneste gang vi har været sammen. Så kæmpe tak for de rare øjne."

Nine, Gymnasielærer


"Jeg har arbejdet sammen med Anne Zimmer gennem ca. 10 år på forskellige fagområder og niveauer. Først i skole-regi, hvor hun underviste lærere og pædagoger i anerkendelse og facilitering af kollegial respons. Med høj faglighed og et skarpt blik bidrog hun til at skabe tydelighed over relationelle strukturer og flytte arbejdspladsen mod større trivsel og sundere kultur. Meget kvalificeret ledelsessparring var også en del af denne proces. Senere har Anne Zimmer på min nye arbejdsplads, inden for socialpsykiatrien, været vores supervisor.

Uanset kontekst og fagområde har Anne med høj fagfaglighed, seriøsitet, skarphed og ydmyghed leveret varen. Hun rummer evnen at give tunge problemstillinger lethed og et dynamisk udviklingsperspektiv, hun udfordrer med indsigt og stor teoretisk vid, hun har høj grad af ordentlighed, moral og etik og, hun bruger samtidig sin autentiske humor og personlighed i arbejdet.

Anne kan kun få min bedste anbefaling."

Birthe Sloth Thomsen, Leder

 

"Anne Zimmer har været coach og ledsager i en proces, hvor både ledelse og personalet på Bostedet Brovst skulle lære at beherske metoden kollegial respons. Hun har givet både teoretisk indsigt og ført os med fast men kærlig hånd gennem den praktiske proces. Kollegial respons kan give stærke reaktioner personalet indbyrdes i startfasen, hvor metoden måske ikke er integreret i personalegruppen.  Anne Zimmer er både empatisk og professionel - også når det er svært og der indimellem skal ageres i rørte vande. Det har været spændende, inspirerende men også trygt at have Anne Zimmer til at styre processen."

Vibeke Dalsgaard, Afdelingsleder

Anne Zimmer


Nytorv 3, 3.tv

9000 Aalborg

Tlf. + 45 6062 2286

KOMMUNIKATION  |  LEDELSE  |  FAGPERSONLIG UDVIKLING