SÅDAN ARBEJDER JEG

Kontakt


Skriv en mail direkte til mig her >

eller benyt kontaktformularen nedenfor, og jeg vender tilbage hurtigst muligt.

 
 
 
 

SÅDAN ARBEJDER JEG

KOMMUNIKATION | LEDELSE | FAGPERSONLIG UDVIKLINGHar du brug for hjælp eller inspiration?

Jeg underviser, superviserer og procesfaciliterer inden for områderne kommunikation og samarbejde, ledelse og fagpersonlig udvikling.

 

Vi har nok alle erfaret, at situationer, hvor man som professionel mangler overblik og handlekompetence, meget let munder ud i uhensigtsmæssig kommunikation. Tvivl og forvirring kan munde ud i handlingslammelse, og vi kan stå i følelsen af ikke at slå til på den ene side og oplevelsen af borgere, patienter, medarbejdere, kolleger og andre samarbejdspartnere som ”besværlige”, ”umulige at stille tilfreds” og ”usamarbejdsvillige” på den anden. Irritation, vrede og afmagt kan resultere i alt for hurtige, alt for kategoriske krav eller afvisninger, som skaber flere problemer, end de løser.

 

Hvad enten man arbejder inden for sundhedsvæsenet, den pædagogiske sektor eller socialsektoren, hvad enten man er leder eller medarbejder: Når man arbejder med relationen til andre mennesker som en væsentlig del af ens arbejdsområde, når kommunikation og relation er medie for ens faglighed, så må man også arbejde med sin fagpersonlighed; den måde man som person knytter an til og forvalter sin faglighed – og sig selv. Og man må træne, forstå og udvikle sin bevægelighed i kontakten og kommunikationen med sin målgruppe, såvel som med sig selv.Som den røde tråd i mit arbejde ligger interessen for den krævende ansigt-til-ansigt kommunikation; hvor den professionelle udfordres - også på det personlige plan. Heraf udspringer min optagethed af det fagpersonlige felt; hvordan knytter man som fagperson an til og forvalter sin faglighed, hvordan skaber man fagpersonlig udvikling og hvordan kan man støtte op om denne proces kollegialt, organisatorisk og ledelsesmæssigt.

 


Min erfaring er, at en kombination af viden & indsigt, handlekompetence & relevante værktøjer samt en grundlæggende undersøgende empatisk tilgang kan løse op for og skabe nye resultater i de fleste situationer, der opleves som låste eller uhensigtsmæssige. Jeg trækker selv på de tre i mit arbejde – og arbejder for at dem, jeg arbejder med, gør det samme.

Jeg er overbevist om, at der er gode grunde til det meste – og at det at skabe forandringer hos den enkelte eller i gruppen, handler om at se bag om praksis her-og-nu og finde årsagerne til den uhensigtsmæssige adfærd og se fremad og skabe nye handlemuligheder.

 

Og så holder jeg rigtig meget af mennesker

– også når de ikke viser sig fra deres bedste eller mest hensigtsmæssige side.

 

Jeg har et stort fagligt netværk og samarbejder med andre konsulenter, læger, sygeplejersker og psykologer, ledere, skuespillere, forskere og praktikere inden for mit felt.

 

Er du nysgerrig på et samarbejde? Jeg tilbyder altid et afklarende formøde uden beregning, hvor vi i fællesskab undersøger, hvad jeg kan hjælpe med og hvordan.

Anne Zimmer


Nytorv 3, 3.tv

9000 Aalborg

Tlf. + 45 6062 2286

KOMMUNIKATION  |  LEDELSE  |  FAGPERSONLIG UDVIKLING